Pretreatment artefacts associated with the removal of calcareous epiphytes from seagrass leaves

J. Nieuwenhuize, P.L.A. Erftemeijer, Y.E.M. Maas, M. Verwaal, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-361
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit