Prevalence and antifungal susceptibility of Sporothrix species in Jiangxi, central China

Jie Li, Ping Zhan, Qing Jiang, Yangmin Gao, Yun Jin, Lei Zhang, Yunpeng Luo, Xinyi Fan, Jiufeng Sun, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prevalence and antifungal susceptibility of Sporothrix species in Jiangxi, central China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences