Prevalence and zoonotic risks of Trichophyton mentagrophytes and Cheyletiella spp. in guinea pigs and rabbits in Dutch pet shops.

P.A.M. Overgaauw, K.H.A. van Avermaete (Bijdrager), C.A.R.M. Mertens (Bijdrager), M. Meijer (Bijdrager), N.J. Schoemaker (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-109
TijdschriftVeterinary Microbiology
Volume205
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2017

Citeer dit