Prevalence of low inflammatory tinea genitalis in southern China

Songchao Yin, Xiaoyuan Xie, Meirong Li, Xin Zhou, Ling Wei, Zhirui Chen, Jian Chen, Chun Lu, Sybren De Hoog, Wei Lai, Peiying Feng

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMycoses
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 okt. 2018

Citeer dit