Preventing inflammation inhibits biopsy-mediated changes in tumor cell behavior

Maria Alieva, Andreia S Margarido, Tamara Wieles, Erik R Abels, Burcin Colak, Carla Boquetale, Herke Jan Noordmans, Tom J Snijders, Marike L D Broekman, Jacco van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preventing inflammation inhibits biopsy-mediated changes in tumor cell behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences