Prey-mediated effects of glucosinolates on aphid predators

M. Kos, P. Kabouw, R. Noordam, K. Hendriks, L.E.M. Vet, J.J.A. van Loon, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prey-mediated effects of glucosinolates on aphid predators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences