Prey Retention and Sieve Adjustment in Filter-Feeding Bream (Abramis-Brama) (Cyprinidae)

W. Hoogenboezem, E.H.R.R. Lammens, P.J. McGillavry, F.A. Sibbing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)465-471
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit