Priest, parishioner and posterity: a Dutch urban legend or historical fact?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-190
TijdschriftThe History of the Family
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit