Primary Intestinal Epithelial Organoid Culture

Tomohiro Mizutani, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Primary Intestinal Epithelial Organoid Culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences