Primary production and biomass on a Dutch salt marsh: emphasis on the below-ground component

A.M. Groenendijk, M.A. Vink-Lievaart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-27
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit