Primary production and biomass turnover of sublittoral macroalgae at Signy Island, South Orkney Islands, Antarctica

P.E.M. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-11
  TijdschriftCircumpolar Journal
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit