Primary production and transport of particulate organic matter on a salt marsh in the Netherlands

W.J. Wolff, M.J. Van Eeden, E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)242-255
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit