Primary production in a tropical reservoir in Sri Lanka

P.B. Amarasinghe, J. Vijverberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Primary production in a tropical reservoir in Sri Lanka'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences