Primary production of four dominant salt-marsh angiosperms in the SW-Netherlands

A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-152
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit