Primary Production of Macrophytes - Terminology, Approaches and a Comparison of Methods

Y. Lipkin, S. Beer, E.P.H. Best, T. Kairesalo, K. Salonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-142
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit