Primary production of phytoplankton in a turbid coastal plain estuary, the Westerschelde (The Netherlands)

J.C.M. Van Spaendonk, J.C. Kromkamp, P.R.M. De Visscher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-279
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit