Primary production of seagrass beds in south Sulawesi (Indonesia): a comparison of habitats, methods and species

P.L.A. Erftemeijer, R. Osinga, A.E. Mars

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Primary production of seagrass beds in south Sulawesi (Indonesia): a comparison of habitats, methods and species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences