Primary productivity in the submerged aquatic macrophyte Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best, J.T. Meulemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)88-93
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit