Primary somatosensory contribution to action observation brain activity-combining fMRI and cTBS

Nikola Valchev, V. Gazzola, Alessio Avenanti, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Primary somatosensory contribution to action observation brain activity-combining fMRI and cTBS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences