Primary somatosensory cortex discriminates affective significance in social touch.

V. Gazzola, M.L. Spezio, J.A. Etzel, F. Cstelli, R. Adolphs, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1657-1666
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume109
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit