Priming of plant growth promotion by volatile compounds of root-associated Microbacterium

V. Cordovez, S. Schop, C.A. Hordijk, H. Dupré de Boulois, F. Coppens, I. Hanssen, J.M. Raaijmakers, V.J. Carrion (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

231 Downloads (Pure)

Zoekresultaten