Priming of soil organic matter: Chemical structure of added compounds is more important than the energy content

Paolo Di Lonardo (Co-auteur), W. De Boer, P.J.A. Klein Gunnewiek, S.E. Hannula, A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Zoekresultaten