Principles and Prospects of the Life Course Paradigm

J. Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-230
TijdschriftAnnales de Démographie Historique
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit