Prion protein amyloidosis with divergent phenotype associated with two novel nonsense mutations in PRNP.

C. Jansen, P. Parchi, S. Capellari, A.J. Vermeij, P. Corrado, F. Baas, R. Strammiello, W.A. Van Gool, J.C. Van Swieten, A.J.M. Rozemuller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-197
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume119
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit