Prior knowledge about spatial pattern affects patch assessment rather than movement between patches in tactile-feeding Mallard

R.H.G. Klaassen, B.A. Nolet, C.H.A. Van Leeuwen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Prior knowledge about spatial pattern affects patch assessment rather than movement between patches in tactile-feeding Mallard'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences