Prior Sensitivity of Null Hypothesis Bayesian Testing

H. Hoijtink, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPsychological Methods
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2021

  Citeer dit