Priorities for research in soil ecology

Nico Eisenhauer (Co-auteur), Pedro M. Antunes, Alison E. Bennett, Klaus Birkhofer, Andrew Bissett, Matthew A. Bowker, Tancredi Caruso, Baodong Chen, David C. Coleman, Wietse De Boer, Peter C. De Ruiter, Thomas H. DeLuca, Francesco Frati, Bryan S. Griffiths, Miranda M. Hart, Stephan Hättenschwiler, Jari Haimi, Michael Heethoff, Nobuhiro Kaneko, Laura C. KellyHans Petter Leinaas, Zoë Lindo, Catriona Macdonald, Matthias C Rillig, Matthias C Rillig, Stefan Scheu, Olaf Schmidt, Timothy R. Seastedt, Nico M. van Straalen, Alexei V. Tiunov, Martin Zimmer, Jeff R. Powell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Priorities for research in soil ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences