Priorities for translating goodwill between movement ecologists and conservation practitioners into effective collaboration

Rascha J. M. Nuijten, Todd E. Katzner, Andrew M. Allen, Allert I. Bijleveld, Tjalle Boorsma, Luca Börger, Francesca Cagnacci, Tom Hart, Michelle A. Henley, Richard M. Herren, Eva M. A. Kok, Bronwyn Maree, Bruno Nebe, David Shohami, Susanne Marieke Vogel, Paul Walker, Ignas M. A. Heitkönig, E. J. Milner‐Gulland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Priorities for translating goodwill between movement ecologists and conservation practitioners into effective collaboration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences