Prisma Woordenboek Fries [Review of: J. Spoelstra (2007) Prisma Woordenboek Fries: Fries-Nederlands, Nederlands-Fries]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftTrefwoord
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit