Private slave trade in the Dutch Indian Ocean world – a study into the networks and backgrounds of slavers and enslaved in South Asia and South-Africa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-116
Aantal pagina's22
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 02 jan. 2017

Citeer dit