Privatisation and labour in the Iranian oil and gas industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit