probabilistic tractography recovers a rostrocaudal trajectory of connectivity variability in the human insular cortex.

L. Cerliani, R.M. Thomas, S. Jbabdi, J.C.W. Siero, L. Nanetti, A. Crippa, V. Gazzola, H. D'Arceuil, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2005-2034
TijdschriftHuman Brain Mapping
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit