Probability models of migration: complete and incomplete data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftSouthern African Journal of Demography
Volume7
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit