Problem of double pass recording using infrared light.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)393
TijdschriftClinical and Experimental Optometry
Volume94
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit