Problematic protoforms; Some “hidden” Indic loans in WMP languages

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)561
Aantal pagina's587
TijdschriftOceanic Linguistics
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit