Problemen fan migraasje

J.H.P. van der Vaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)124-140
TijdschriftIt Beaken
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit