Problems in meiofauna energy-flow studies.

P.M.J. Herman, G. Vranken, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  284 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-28
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume118
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit