Problems with the Estimation of the Complexation Characteristics Dissolved Organonickel Complexes

L.J.A. Gerringa

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-74
  TijdschriftAnalytical Proceedings
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit