Procedures for the monitoring of of benthic communities around point-source discharges.

H.L. Rees, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-35
TijdschriftICES Techniques in Marine Environmental Sciences
Volume16
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit