Proceedings of the first International Workshop on Multisensory Data & Knowledge

Enrico Daga (Redacteur), Albert Meroño-Peñuela (Redacteur), Valentina Presutti (Redacteur), Sara Tonelli (Redacteur), Raphaël Troncy (Redacteur), Marieke van Erp (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftProceedings of the first International Workshop on Multisensory Data & Knowledge
StatusGepubliceerd - sep. 2021

Citeer dit