Proceedings of the Third International Workshop on the Measurement of Micribail Activities in the Carbon Cycle in Aquatic Ecosystems

T.E. Cappenberg, C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-390
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit