Production and biomass of the seagrasses Zostera noltii Hornem. and Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. at the Banc d'Arguin (Mauritania, NW Africa: a preliminary approach

F. Van Lent, P.H. Nienhuis, J.M. Verschuure

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)353-367
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit