Production and decomposition of eelgrass (Zostera marina L.) in saline Lake Grevelingen

H.J. Lindeboom, H.A.J. De Klerk-van den Driessche, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-102
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit