Production and ecology of eelgrass (Zostera marinal L.) in the Grevelingen estuary, the Netherlands, before and after the closure

P.H. Nienhuis, B.H.H. De Bree

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)55-66
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit