Production and growth dynamics of eelgrass (Zostera marina) in brackish Lake Grevelingen (The Netherlands)

P.H. Nienhuis, B.H.H. De Bree

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  65 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)102-118
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume14
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit