Production, Destruction, and Connection from 1750 to the Present. Part II: Shared Transformations? On CWH volume VII, 2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-103
TijdschriftComparativ
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit