Production of an extracellular matrix as an isotropic growth phase of Penicillium rubens on gypsum

M. Bekker, H.P. Huinink, O.C.G. Adan, R.A. Samson, T. Wyatt, J. Dijksterhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Production of an extracellular matrix as an isotropic growth phase of Penicillium rubens on gypsum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences