Production of Nereis diversicolor O.F. Müller (Polychaeta) in a shallow brackish-water pond

C.H.R. Heip, R. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  387 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-305
  TijdschriftEstuarine and Coastal Marine Science
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit