Production of NO and N(inf2)O by Pure Cultures of Nitrifying and Denitrifying Bacteria during Changes in Aeration

R.A. Kester, W. De Boer, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Production of NO and N(inf2)O by Pure Cultures of Nitrifying and Denitrifying Bacteria during Changes in Aeration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences