Production of Tachidius discipes (Copepoda: Harpacticoida).

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip, B. Guillemijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  276 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)271-278
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit